Człowiek w kleszczach systemu – Proces, Rok 1984Matrix

Tekst: Edward Pasewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: George Orwell, Rok 1984, Warszawa 2017.
  • Źródło: Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 2005, s. 586.
  • Źródło: Franz Kafka, Proces, tłum. J. Szelińska, Warszawa 1971, s. 236.
  • Źródło: Łukasz Trzciński, Wina Józefa K., „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1977, nr 5–6 , s. 167.
  • Źródło: Łukasz Trzciński, Wina Józefa K., „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1977, nr 5–6 , s. 165.
  • Cytat za: Matrix Rewolucje. Reż Larry, Andy Wachowscy 2003.
  • Źródło: Słowo wstępne do „Skamandra”, [w:] J. Zacharska, Skamander, t. 1, Warszawa 1992, s. 104–108.
  • Źródło: Julian Tuwim, Poezja, [w:] Wiersze, t. 1, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1986, s. 281–288.
  • Źródło: Bruno Jasieński, Manifest w sprawie poezji futurystycznej.
  • Źródło: Bruno Jasieński, MAŃFEST W SPRAWIE ORTOGRAFII FONETYCZNEJ.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida