Czy do pochodnych benzenu można dołączyć kolejne podstawniki?

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida