Czy maszyny mogą myśleć?

Tekst: Anna Sarosiek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Alan Turing, Maszyny myślące a inteligencja, [w:] tegoż, Maszyny matematyczne i myślenie, tłum. D. Gajkowicz, Warszawa 1972, s. 24–47.
  • Źródło: John Searle, Czy komputery mogą myśleć?, [w:] tegoż, Umysł, mózg i nauka, Warszawa 1995.
  • Źródło: Jean Jacques Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu, Warszawa 1955.
  • Źródło: Jean Jacques Rousseau, Umowa społeczna, tłum. A. Peretiatkowicz.
  • Źródło: Jean Jacques Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, [w:] tegoż, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956.