Czy można „poprawić” Homera? Troja w reżyserii Wolfganga Petersena

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Gabriela Abrasowicz, Nadbudowa matrycy mitów i ich transformacje na przykładzie najnowszej twórczości chorwackich, czarnogórskich i kosowskich dramatopisarzy oraz realizatorów scenicznych, „Er(r)go. Teoria–Literatura–Kultura”, nr 39 (2/2019), s. 39.
  • Źródło: Marta Landau, Słoń trojański, „Polityka” 2004, t. 24.2004 (2456).
  • Źródło: Zdzisław Pietrasik, Troja, „Polityka” 2004, t. 21.2004 (2453).
  • Źródło: Umberto Eco, Superman w literaturze masowej, Warszawa 1996, s. 14.