Czy potrzebne są w Polsce autostrady?

Tekst i scenariusz lekcji: Maciej Kałaska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.