Czy pożyczkę trzeba oddać? Współczesne zapożyczenia w polszczyźnie

Tekst: Marcin Podlaski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Relaksacja ze spaceringiem, [w:] Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska, Warszawa 2014.
  • Bogusław Dunaj, Mirosława Mycawka, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 2017, t. 12.
  • Bogusław Dunaj, Mirosława Mycawka, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 2017, t. nr 12.
  • Mirosław Bańko, Diana Svobodová, Joanna Rączaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski, Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim, red. M. Bańko, Warszawa 2016.
  • Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida