Czy to cnotliwie być bogatym, czyli o dylematach moralnych

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Tekst: Grzegorz Szymanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Dudek Mariusz, „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne” 2012, t. 1.
  • Tomasz z Akwinu, O pożyczaniu, [w:] Summa teologiczna, t. 18, tłum. Feliks Wojciech Bednarski, Londyn 1960–1985.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida