Czym był empiryzm brytyjski?

Tekst: Adam Kalbarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Adam Grzeliński, Hume – o możliwości poznania przyrody i matematyce, „Filozofuj!” 2019 r., nr 2 (26), dostępny w internecie: https://filozofuj.eu/adam-grzelinski-hume-o-mozliwosci-poznania-przyrody-i-matematyce/.
  • Locke John, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B. J. Gawecki, Warszawa 1988.
  • Hume David, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1988.
  • Berkeley George, Traktat o zasadach poznania, tłum. Jan Leszczyński, Warszawa 1988.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida