Czym jest egzystencjalizm?

Autor:
Tekst: Damian Michałowski, opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Witold Gombrowicz, Egzystencjalizm, [w:] Gombrowicz filozof, oprac. Francesco M. Cataluccio, Jerzy Illg, wybór Francesco M. Cataluccio, Jerzy Illg.
  • Źródło: Tadeusz Gadacz, Filozofia egzystencji, [w:] tegoż, Filozofia XX wieku. Nurty, t. 2, Kraków 2009, s. 372–373.
  • Źródło: Jean Wahl, Krótka historia egzystencjalizmu, tłum. Jacek Aleksander Prokopski, Wrocław 2004, s. 15–16.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida