Czym jest kultura narodowa?

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Herbert. Cytat za: Henryk Citko, Herbert nieznany. Rozmowy, Warszawa 2008, str. 48.
  • Źródło: Marian Mroziewski, Kultura narodowa jako płaszczyzna współczesnej myśli o obronności i konkurencyjności kraju. Cz. 2. Obraz kultury narodowej, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2018, nr 1(25), s. 105.
  • Źródło: Janusz Ławrynowicz, Czy kultura francuska istnieje?, dostępny w internecie: 24kurier.pl [dostęp 4.11.2020 r.].
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Herbert nieznany. Rozmowy, opr. H. Citko, Fundacja Zeszytów Literackich, 2008, s. s. 48.
  • Źródło: Jerzy Smolicz, Język jako wartość rdzenna, [w:] Oblicza polskości, red. Antonina Kłoskowska, Warszawa 1990, s. 211.