Czym jest poezja, która nie ocala Narodów ani ludzi? – koncepcja poezji moralnej według Czesława Miłosza

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Na moje 88 urodziny, [w:] Czesław Miłosz, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 1151.
  • Źródło: Jan Błoński, Miłosz jak świat, Kraków 1998, s. 140.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Przedmowa.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Przedmowa, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, red. A. Szulczyńska, Kraków 2011, s. 143.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Ocalony, [w:] tegoż, Utwory zebrane, t. 7, oprac. J. Stolarczyk, Wrocław 2005, s. 22.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida