Czytanie Boccaccia, podziw dla Goethego, rozmowy o Kafce. O odmianie nazwisk

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Witold Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 2012, s. 178–182.
  • Źródło: Maria Dolacka, Z fleksją na ty, [w:] Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, red. J. Podracki, Warszawa 1993, s. 58.