Daimonion

Liceum ogólnokształcące i technikum
Filozofia
Udostępnij

Tekst: Wojciech Ostrowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Reale Giovanni, Historia filozofii starożytnej, t. I, Lublin 1999.
  • Legutko Ryszard, Sokrates. Filozofia męża sprawiedliwego, Poznań 2013.
  • Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni.
  • Platon, Fedon, [w:] tegoż, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Gdańsk 2000.
  • Platon, Obrona Sokratesa, [w:] tegoż, Platon, tłum. W. Witwicki, Gdańsk 2000.
  • Platon, Obrona Sokratesa, [w:] tegoż, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Gdańsk 2000.
  • Ksenofont, Pisma sokratyczne, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1967.
  • Platon, Fajdros, [w:] tegoż, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Gdańsk 2000.
  • Platon, Eutydem, tłum. W. Witwicki, Gdańsk 2001.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida