Dandyzm

Tekst: Justyna Bajda, Maria Gniłka-Somerlik

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Joanna Zawadzka, Dandyzm, [w:] Słownik literatury XIX wieku, red. A. Kowalczykowa, J. Bachórz, s. 161.
  • Źródło: Radosław Okulicz-Kozaryn, Mała historia dandyzmu, Poznań 1995, s. 143–144.
  • Źródło: Jerzy Pilch, Spis cudzołożnic, 1992.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida