Definiowanie uczestników stosunków międzynarodowych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Martyna Krystman, Umowa międzynarodowa jako podstawa decyzji administracyjnej, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2020, nr 10, s. 159.
  • Źródło: Beata Molo, Stosunki międzynarodowe – pojęcie, zakres oraz forma z perspektywy wybranych teorii i podejść badawczych, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr XV (3), s. 10.
  • Źródło: Beata Molo, Stosunki międzynarodowe – pojęcie, zakres oraz forma z perspektywy wybranych teorii i podejść badawczych, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr XV (3), s. 20.
  • Źródło: Maciej Hypś, Państwo jako podmiot współczesnych stosunków międzynarodowych, 14.02.20009 r., dostępny w internecie: konflikty.pl [dostęp 18.02.2021 r.].