Determinanty polityki zagranicznej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Polityka bezpieczeństwa, 24.11.2015 r., dostępny w internecie: urm.lt [dostęp 1.10.2020 r.].
  • Źródło: Polityka zagraniczna – uwarunkowania i instrumenty, dostępny w internecie: stosunki-miedzynarodowe.pl [dostęp 1.10.2020 r.].
  • Źródło: Ryszard Zięba, Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski w strefie euroatlantyckiej, [w:] tegoż, Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszawa 2013.
  • Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017–2021, s. 4.
  • Źródło: Polityka zagraniczna: cele, instrumenty i osiągnięcia, dostępny w internecie: europarl.europa.eu [dostęp 1.10.2020 r.].