Dlaczego nie możemy być obiektywni? Istota postawy

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bogdan Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2003, s. 180–181.
  • Źródło: Postawy i ich zmiana, [w:] Bogdan Wojciszke, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. III, red. Jan Strelau, Gdańsk 2005, s. 81.
  • Źródło: Justym Ramiączek, Jak zostać mistrzem świata? To dziecinnie proste!, 15.12.2016 r., dostępny w internecie: ckinfo.pl [dostęp 23.10.2020 r.].
  • Źródło: Badania postaw, dostępny w internecie: eksperymentywpsychologii.blogspot.com [dostęp 23.10.2020 r.].
  • Źródło: Anna Dyjak, Jak budować w dziecku postawy prospołeczne?, 7.12.2017 r., dostępny w internecie: dorastajznami.org [dostęp 23.10.2020 r.].
  • Źródło: Leszek Sergiel, Manipulacja w pracy i postawy pracowników, dostępny w internecie: witalni.pl [dostęp 23.10.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida