Długość odcinka. Środek odcinka

Odległość punktów na osi liczbowej. Obliczanie długości odcinka o danych współrzędnych końców odcinka. Obliczanie współrzędnych środka odcinka. Obliczanie promienia okręgu, obwodów figur. Zasób zawiera zadania, w tym interaktywne.

Wyprowadzenie wzoru na długość odcinka w prostokątnym układzie współrzędnych. Zasób zawiera ćwiczenia, w tym ćwiczenia interaktywne. Ilustracja interaktywna: obliczanie współrzędnych punku końca odcinka.

Średnia arytmetyczna. Wyznaczanie współrzędnych środka odcinka. Animacja: środek odcinka. Ilustracja interaktywna: środek odcinka.

Środkowa poprowadzona z wierzchołka trójkąta. Równanie prostej, na której leży środkowa poprowadzona z wierzchołka. Współrzędne wierzchołków rombu.

Wyznaczanie współrzędnych wierzchołów figury. Wyznaczanie równań prostych zawierających środkowe. Sprawdzanie, czy trójkąty są podobne. Zadania z parametrem. Zasób zawiera zadania otwarte z wyjaśnieniami i rozwiązaniami.

Obliczanie długości odcinka o końcach w podanych punktach. Wykorzystanie twierdzenia Pitagorasa do obliczania długości odcinka. Animacja: wyprowadzenie wzorów na długości odcinków.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida