Do broni! Plakat wojenny jako narzędzie propagandy

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Andrzej Trzebiński, Ojczyzna wzywa nas do boju, [w:] Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1985. Antologia, t. 1, red. B. Drozdowski, B. Urbankowski, s. 655.