Do czego dusza służy filozofom? Wybrane koncepcje duszy

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Platon, Fedon, [w:] tegoż, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1993.
  • Damasio Antonio, Błąd Kartezjuesza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. Maciej Karpiński, Poznań 2002.
  • Descartes René, Rozprawa o metodzie, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida