Do czego jesteśmy przekonani? Logiczne aspekty komunikacji: wnioskowania entymematyczne

Tekst: Katarzyna Kuczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Joanna Podgórska, Polska debata – nielogiczna, niebezpieczna. O braku logiki w debacie publicznej – wywiad z Teresą Hołówką, dostępny w internecie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1519384,1,polska-debata---nielogiczna-niebezpieczna.read.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida