Droga do filozofii pierwszej. O FizyceMetafizyce Arystotelesa

Tekst: Aleksander Trojanowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1984.
  • Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1984.