Droga do wojny – Japonia, Włochy i Niemcy

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Układ niemiecko-japoński w sprawie wspólnego zwalczania Międzynarodówki Komunistycznej, tzw. pakt antykominternowski, zawarty w Berlinie 25 XI 1936 r. Cytat za: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 108–109.
  • Źródło: Pakt przyjaźni i sojuszu, nazywany też paktem stalowym, 22 V 1939 r. Cytat za: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 117–118.
  • Źródło: Układ monachijski z 29 IX 1938 r. Cytat za: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 114–115.
  • Źródło: Ustawa niemiecka o utworzeniu siły zbrojnej, Berlin, 16 marca 1935 r. Cytat za: Historia powszechna 1918–1945 (wybór tekstów źródłowych), oprac. B. Łyczko-Grodzicka, M. Pułaski, Kraków 1981, s. 150.
  • Źródło: Pakt berliński, inaczej zwany paktem trzech, podpisany 27 września 1940 r. Cytat za: „Kurier Częstochowski”, nr 226, II (XXXV), z 29 września 1940 r., s. 1.
  • Źródło: 6.11.1937 r., Rzym. Protokół o przystąpieniu Włoch do paktu antykominternowskiego (fragment).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida