Dwie Maryje… Wyobrażenie Matki Bożej w Bogurodzicy i w Lamencie świętokrzyskim

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jacopone da Todi, Stabat Mater Dolorosa, [w:] Obraz literatury powszechnej, t. 1, red. P. Chmielowski, E. Grabowski, tłum. F. Faleński, Warszawa 1985, s. 327.
  • Źródło: Bogurodzica, [w:] Poezja polska w szkole średniej, wybór J. Polanicki, Warszawa 1993, s. 15.
  • Źródło: Lament świętokrzyski, [w:] Jerzy Starnawski, Średniowieczna poezja religijna, Warszawa 1952, s. 81–82.
  • Źródło: Ewangelia Nikodema, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu. Tom I. Ewangelie apokryficzne, red. ks. M. Starowieyski, Lublin 1986, s. 442–443.
  • Źródło: J 19, 25-27, [w:] Biblia Tysiąclecia, red. ks. K. Dynarski SAC, s. 1239.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida