Egzystencjalizm w wersji religijnej

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Tillich Paul, Męstwo bycia, tłum. H. Bednarek.
  • Unamuno Miguel de, O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów, tłum. H. Woźniakowski.
  • Tillich Paul, Pytanie o Nieuwarunkowane, tłum. J. Zychowicz.
  • Jaspers Karl, Wiara filozoficzna wobec objawienia, tłum. G. Sowiński.
  • Jaspers Karl, Psychologia światopoglądów.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida