Ekspansja III Rzeszy

Autor:Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Cytat za: Józef Beck, Dernier rapport. Politique polonaise 1926–1939. Neuchatel: 1951.
  • Źródło: Stefania Ochmann-Staniszewska, Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006, s. 21.
  • Źródło: Stefania Ochmann-Staniszewska, Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006, s. 23.
  • Źródło: Stefania Ochmann-Staniszewska, Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006, s. 122.
  • Źródło: Stanisław Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 3, 1935–1939, Poznań 1992, s. 180–181.
  • Źródło: Układ niemiecko-czechosłowacki z 15 marca 1939 roku, [w:] Historia stosunków międzynarodowych. Wybór dokumentów, t. 1, 1780–1939, oprac. D. Bielenin, J. Bratkowski, T. Jaworski, S. Klimczak, Warszawa 1999, s. 257.
  • Źródło: Układ monachijski z 29 IX 1938 r., [w:] Stanisław Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 3, 1935–1939, Poznań 1992, s. 405–407.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida