Eksperymentowanie z formą w różnych dziedzinach sztuki

Tekst: Edward Pasewicz, Joanna Oparek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Michał Koza, Papier, nożyce, wiersze („Kolaże” Herty Müller), dostępny w internecie: https://popmoderna.pl/papier-nozyce-wiersze-%E2%80%9Ekolaze-herty-muller/ [dostęp 19.04.2022 r.].
  • Źródło: Agata Małodobry, Przyjaciele. Katalog wystawy.
  • Źródło: Witold Lutosławski: Notatnik, [w:] Notatnik, t. 2, oprac. Fundacja Paula Sachera, 1969, s. 338.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Tren X.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida