Elementy astronomii — podsumowanie wiadomości

Zasób zawiera: krótkie podsumowanie dotyczące nabytych wiadomości, tj. prawo powszechnego ciążenia, wpływa oddziaływania grawitacyjnego na ruch różnych obiektów w pobliżu Ziemi , w Układzie Słonecznym, Galaktyce, Kosmosie; zdjęcie przedstawiające wnętrze obserwatorium w Monachium.

Zasób zawiera: podsumowanie informacji na temat obiektów, które można obserwować na niebie nocnym, cyklu faz Księżyca, jasności gwiazd i toru przesuwania się planet na tle gwiazd, źródeł informacji o obiektach; zdjęcie nocnego nieba.

Zasób zawiera: pięć sformułowań podsumowujących dotyczących Księżyca (okres obiegu, odległość od Ziemi, tor, fazy, zaćmienie) oraz źródła informacji o budowie Księżyca; zdjęcie Księżyca kilka dni po nowiu, link do rysunku przedstawiającego zaćmienie Księżyca.

Zasób zawiera: trzy sformułowania podsumowujące dotyczące ruchu planet; link do ilustracji pętli zakreślanej przez planetę na tle gwiazd; ilustrację toru planety na tle gwiazd na mapie nieba.

Zasób zawiera: cztery sformułowania podsumowujące dotyczące wyznaczania odległości do Księżyca, planet i gwiazd (paralaksa geocentryczna, paralaksa heliocentryczna); linki do ilustracji paralakcy geocentrycznej i heliocentrycznej; określenia wybranych jednostek używanych w astronomii (jednostka astronomiczna (1 AU), parsek (1 pc), rok świetlny (1 ly).

Zasób zawiera: cztery sformułowania podsumowujące dotyczące opisu ruchu po okręgu, cech prędkości liniowej i wzorów na prędkość liniową; zdjęcie samochodów na rondzie.

Zasób zawiera: trzy sformułowania podsumowujące dotyczące siły dośrodkowej wraz ze wzorem i jednostkami; zdjęcie sportowca rzucającego młotem.

Zasób zawiera: cztery sformułowania podsumowujące dotyczące siły grawitacyjne wraz ze wzorem oraz informacją o roli siły grawitacji w ruchu planet, księżyców i satelitów; rysunek obrazujący prawo powszechnego ciążenia z zaznaczeniem sił grawitacji między dwiema kulami.

Zasób zawiera: pięć sformułowań podsumowujących dotyczących pierwszej prędkości kosmicznej (wraz ze wzorem), sposobu wyznaczenia masy ciała centralnego i rakiety wielostopniowej; zdjęcie rakiety kosmicznej wieloczłonowej.

Zasób zawiera: dwa sformułowania podsumowujące dotyczące roli sztucznych satelitów; zdjęcie sztucznego satelity.

Zasób zawiera: cztery sformułowania podsumowujące dotyczące stanu przeciążenia, stanu niedociążenia i stanu nieważkości wraz ze wzorami obrazującymi wartość siły nacisku; zdjęcie astronauty w stanie nieważkości.

Zasób zawiera: określenie satelity geostacjonarnego, informacje o okresie obiegu , promieniu i zastosowaniu satelity geostacjonarnego; rysunek przedstawiający satelitę geostacjonarnego.

Zasób zawiera: sformułowanie trzech praw Keplera wraz ze wzorem, określeniem peryhelium i aphelium; rysunek obrazujący II prawo Keplera.

Zasób zawiera: dwa sformułowania dotyczące budowy Układu Słonecznego; ilustrację przedstawiającą planety Układu Słonecznego.

Zasób zawiera: trzy sformułowania podsumowujące dotyczące budowy naszej Galaktyki i Układu Słonecznego; zdjęcie Drogi Mlecznej na niebie.

Zasób zawiera: zestaw trzynastu zadań interaktywnych wyboru odpowiedzi ( w tym obliczeniowe) i prawda/ fałsz dotyczących ruchu po okręgu, prawa powszechnego ciążenia, siły dośrodkowej, ruchu satelitów, satelity geostacjonarnego, oddziaływania grawitacyjnego Ziemia‑Księżyc, pierwszej prędkości kosmicznej, planet Układu Słonecznego.

Zasób zawiera: osiem poleceń dla ucznia dotyczących: paralaksy geocentrycznej i heliocentrycznej, zaćmienia Słońca, przechwycenia planetoidy przez gwiazdę, ruchu Ziemi wokół Słońca, stanu nieważkości, obliczenia masy Marsa, obliczenia odległości Neptuna od Słońca w jednostkach astronomicznych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida