Elementy ekspresjonistycznego obrazowania w wierszach Jana Kasprowicza

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990, s. 165–166.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990, s. 163.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990, s. 170–171.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990, s. 165.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990, s. 167.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990, s. 164.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida