Empiryzm brytyjski: problemy i wyzwania

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. I, tłum. B. J. Gawecki.
  • Locke John , Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, I, 1, tłum. B. J. Gawecki.
  • Hume David, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. D. Misztal, T. Sieczkowski.