Etapy transformacji

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Zieliński Eugeniusz, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999.
  • Mariusz Onufer, Transformacja systemowa w Polsce: stracona szansa czy otwarcie drzwi do jednoczącej się Europy?, dostępny w internecie: repozytorium.uni.wroc.pl [dostęp 5.03.2021 r.].
  • Czyt warto było zmieniać ustrój? Ocena przemian po 1989 roku, „Komunikat z badań CBOS”, nr 76/2019, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 5.03.2021 r.].
  • Wojciech Mościbrodzki, Etapy transformacji systemowej w Europie Wschodniej, 2008 r., dostępny w internecie: wojmos.com [dostęp 8.03.2021 r.].
  • Bujwid-Kurek Ewa, Mikucka-Wójtowicz Dominika, Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, Kraków 2015.
  • Grzegorz W. Kołodko, Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość, dostępny w internecie: tiger.edu.pl [dostęp 5.03.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida