Etyka

Tekst: Katarzyna Kuczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Galarowicza, Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993, s. 90.
  • Źródło: Jacek Filek, Filozofia jako etyka, Kraków 2001.
  • Źródło: Jan Hartman, Jan Woleński, Wiedza o etyce, Warszawa–Bielsko-Biała 2008, s. 28–31.
  • Źródło: Isaac Bashevis Singer, Praczka, [w:] Urząd mojego ojca, Warszawa 1992, s. 31–47.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida