Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Euratom

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Natalia Kowalik, 65 lat Wspólnoty Węgla i Stali, 23.07.2017 r., dostępny w internecie: euractiv.pl [dostęp 27.07.2020 r.].
  • seb, Kto wymyślił Unię Europejską? (…), 1.05.2020 r., dostępny w internecie: polskieradio.pl [dostęp 27.07.2020 r.].
  • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 25.03.1957 r., dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 27.07.2020 r.].
  • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, 18.04.1951 r., dostępny w internecie: sgipw.wlkp.pl [dostęp 27.07.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida