Euroregiony

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Efektywność współpracy transgranicznej i regionalnej, [w:] Kułak‑Krzysiak Katarzyna, Wybrane aspekty współpracy transgranicznej polskich samorządów w kontekście przemian prawa Unii Europejskiej, Łódź .
  • Gwizdała Jerzy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74, t. 2.
  • Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, Madryt 1980.
  • Hanna Rasz, Euroregiony na granicach Polski, dostępny w internecie: biurose.sejm.gov.pl [dostęp 19.01.2020 r.].
  • Jastrzębska Władysława, Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej, [w:] Spójność społeczno‑ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, red. nauk. M.G. Woźniak, red. Michał Gabriel Woźniak, Rzeszów 2008.
  • Opis dobrej praktyki, dostępny w internecie: prezydent.pl [dostęp 20.01.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida