Ewolucja postrzegania miłości w wierszach Jana Kasprowicza

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Kasprowicz, Salome, [w:] tegoż, Wybór Poezji, oprac. Jan Józef Lipiński, Kraków 1990, s. 186–187.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, XVII [Przynoszę ci kilka pieśni], [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jan Józef Lipiński, Kraków 1990, s. 377.
  • Źródło: Platon, Uczta, oprac. Władysław Witwicki, Warszawa 1975, s. 117–118.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, XII [Umiłowanie ty moje!], [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jan Józef Lipiński, Kraków 1990, s. 366–368.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Ja kiedy usta..., [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 92.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Przy szumie drzew, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jan Józef Lipski, Kraków 1990, s. 123.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Z chałupy, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jan Józef Lipski, Kraków 1990, s. 33–34.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Salome, [w:] Jan Kasprowicz, Wybór poezji, oprac. Jan Józef Lipiński, Kraków 1990, s. 177.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida