Fantastyka i realizm w Hamlecie Williama Szekspira

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: William Szekspir, Hamlet, tłum. W. Tarnawski, Wrocław 1955, s. 16.
  • Źródło: William Szekspir, Hamlet, tłum. W. Tarnawski, Wrocław 1955, s. 64.
  • Źródło: William Szekspir, Hamlet, tłum. W. Tarnawski, Wrocław 1955, s. 66.
  • Źródło: Stanisław Helsztyński, Wstęp, [w:] William Szekspir, Hamlet, tłum. W. Tarnawski, Wrocław 1955, s. 29.
  • Źródło: William Szekspir, Hamlet, tłum. W. Tarnawski, Wrocław 1955, s. 39.
  • Źródło: William Szekspir, Hamlet, tłum. W. Tarnawski, Wrocław 1955, s. 36.
  • Źródło: Filip Sidney, Obrona poezji, tłum. J. Świerzowicz, Lwów 1933, s. 89.
  • Źródło: Loreto Todd, Hamlet Williama Szekspira, tłum. M. Bruczkowska, Warszawa 2000, s. 13.