Felieton – jak go napisać?

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Anna Dargiewicz, Anna Grabarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Piotr Stasiński, Tezy o felietonie, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1979, nr 4 (46), s. 38–42.
  • Źródło: Wisława Szymborska, W szponach relaksu, [w:] tejże, Nowe lektury nadobowiązkowe, Kraków 2002, s. 48–49.
  • Źródło: Tadeusz Konwicki, Kalendarz i klepsydra, [w:] Kto winien? Wybór felietonów polskich, red. M. Radgowski, Warszawa 1994, s. 104.
  • Źródło: Eleuter (Jarosław Iwaszkiewicz), O nieśmiertelności literackiej, [w:] Kto winien? Wybór felietonów polskich, red. M. Radgowski, Warszawa 1994, s. 86.
  • Źródło: Marek Zieliński, Umarła klasa. Wspomnienie o Stefanie Kisielewskim, „Więź”, nr 1/1992, s. 55.
  • Źródło: Józef Bachórz, Wstęp, [w:] Bolesław Prus, Kroniki, Wrocław 1994.
  • Źródło: Antoni Słonimski, Kroniki tygodniowe 1927-1937, [w:] Kto winien? Wybór felietonów polskich, red. M. Radgowski, Warszawa 1994, s. 46–47.
  • Źródło: Grażyna Zawadka, Piesi bez szans z rowerami, „Rzeczpospolita” 2018, nr z dn. 24.07, s. 6.