Filozofia kartezjańska: dualistyczny system metafizyczny

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, red. przekład zbiorowy.
  • Kartezjusz, [Metoda], Rozprawa o metodzie, Część druga, tłum. T. Żeleński (Boy).
  • Kartezjusz, Zasady filozofii, tłum. I. Dąmbska.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida