Filozofia kontynentalna XVII wieku. Gottfried Wilhelm Leibniz – logika, fizyka, metafizyka

Tekst: Jacek Migasiński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Gottfried Wilhelm Leibniz, Drugie pismo Leibniza do S. Clarke, [w:] Wyznanie wiary filozofa, tłum. H. Krzeczkowski, S. Cichowicz.
  • Źródło: Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadologia, tłum. S. Cichowicz.
  • Źródło: Gottfried Wilhelm Leibniz, Wyznanie wiary filozofa, [w:] Rozprawa metafizyczna, tłum. S. Cichowicz.
  • Źródło: Gottfried Wilhelm Leibniz, Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. I. Dąmbska.
  • Źródło: Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadologia, tłum. S. Cichowicz.
  • Źródło: Gottfried Wilhelm Leibniz, Zasady natury i łaski oparte na rozumie, tłum. S. Cichowicz, § 4, fragmenty.
  • Źródło: Gottfried Wilhelm Leibniz, Zasady natury i łaski oparte na rozumie, tłum. S. Cichowicz, § 7, fragment i § 8.
  • Źródło: Gottfried Wilhelm Leibniz, Zasady natury i łaski oparte na rozumie, tłum. S. Cichowicz, § 13.
  • Źródło: Gottfried Wilhelm Leibniz, Teodycea, tłum. M. Frankiewicz.
  • Źródło: (j.w).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida