Filozofia oświecenia

Tekst: Estera Lasocińska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 2005.
  • Źródło: Immanuel Kant, Czym jest oświecenie?, [w:] Tadeusz Kroński, Kant, tłum. Adam Landman, Warszawa 1966, s. 164–170.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida