Filozofia, religia, nauka wobec stanowisk dotyczących istnienia Boga

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Bibliografia:

  • Przemówienie wygłoszone przez ks. Michała Hellera 12 marca 2008 r. w Nowym Jorku z okazji przyznania mu Nagrody Templetona, [w:] Brożek Bartosz, Mączka Janusz, Czy nauka zastąpi religię?, Kraków 2011.
  • Markiewicz Barbara, Od filozofów jońskich do Pascala. Wybór tekstów, Warszawa 1999.
  • Stenger Victor J., Bóg: błędna hipoteza, Łódź 2018.
  • Kant Immanuel, Krytyka czystego rozumu, tłum. Piotr Chmielowski.
  • Kant Immanuel, Krytyka czystego rozumu, tłum. Piotr Chmielowski.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida