Filozofia społeczna

Tekst: Wojciech Ostrowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Hartman, Polityka. Władza i nadzieja, Warszawa 2017, s. 11.
  • Źródło: John Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992, s. 168.
  • Źródło: B. Skarga, Polityka i filozofia – kilka pytań w ramach wprowadzenia, [w:] tegoż, Filozof w polis, red. M. Kowalska, Białystok 2004, s. 15–16.
  • Źródło: Klaudyna Białas-Zielińska, Koncepcje pozytywizmu prawniczego i iusnaturalizmu w ujęciu Gustava Radbrucha, [w:] tegoż, Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury, red. P. Kaczmarek, Ł. Machaj, Wrocław 2010, s. 70–71.
  • Źródło: Klaudyna Białas-Zielińska, Koncepcje pozytywizmu prawniczego i iusnaturalizmu w ujęciu Gustava Radbrucha, [w:] tegoż, Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury, red. P. Kaczmarek, Ł. Machaj, Wrocław 2010, s. 70.