Filozofia średniowieczna, klasztory i uniwersytety

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Założenie uniwersytetu w Pradze (r. 1348), [w:] Historia powszechna XIV–XV w. Wybór tekstów źródłowych, oprac. M. Małowist, Warszawa 1954, s. 298–299.
  • Cytat za: Europa w średniowieczu. Wybór źródeł do historii powszechnej średniowiecza, oprac. G.P. Bąbiak, J. Kaliszuk, red. E. Potkowski, Pułtusk 1996, s. 80–86.
  • Cytat za: Europa w średniowieczu. Wybór źródeł do historii powszechnej średniowiecza, oprac. G.P. Bąbiak, J. Kaliszuk, red. E. Potkowski, Pułtusk 1996, s. 84–86.