Filozofia współczesna – najważniejsze kierunki myśli europejskiej XX wieku

Tekst: Estera Lasocińska, Anita Baranowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Ludwig Wittgenstein, Traktat logiczno-filozoficzny.
  • Źródło: Albert Camus, Dżuma, 1991, s. 199–200.
  • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, 2005, s. 210.
  • Źródło: Zofia Mitosek, Teorie badań literackich, 1988, s. 130.
  • Źródło: Anna Strzyżewska, O metodzie fenomenologii Husserla, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2014, nr 20.
  • Źródło: Karol Wojtyła, Osoba i czyn.
  • Źródło: Jean Paul Sartre.
  • Źródło: Edmund Husserl.
  • Źródło: Martin Heidegger.
  • Źródło: Władysław Tatarkiewicz.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida