Filozofowie starożytni skupiający się na ontologii