Formy sprawowania władzy przez naród i podstawowe instytucje demokracji. Władza ustawodawcza

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kacper Nowina-Konopka, Weto dla biernej demokracji. Czy w Polsce sprawdzi się referendum abrogacyjne?, 20.05.2020 r., dostępny w internecie: klubjagiellonski.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Źródło: Aldona Podolska-Meducka, Historia polskiego Senatu, 2016 r., dostępny w internecie: senat.gov.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Źródło: Agata Błuj, Oktawiusz Chrzanowski, Ewa Stokłuska, Katarzyna Wyrwińska, Co to są konsultacje społeczne?, dostępny w internecie: poradnik.ngo.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Republiki Francuskiej z 1958 r., tłum. Wiesław Skrzydło, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 10.04.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, tłum. Bogusław Banaszak, Agnieszka Malicka, dostępny w internecie: biblioteka.sejm.gov.pl [dostęp 10.04.2020 r.].
  • Źródło: Agata Kunicka‑Goldfinger, Joanna Piłat, Maciej Podbielkowski, Repetytorium. Wiedza o społeczeństwie. Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, s. 168.