Formy współczesnych państw
(ustroje terytorialno‑prawne)

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Marek Bankowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Systemy polityczne, t. 1, Kraków 2019, s. 256.
  • Źródło: Marek Bankowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Systemy polityczne, t. 1, Kraków 2019, s. 257.
  • Źródło: Stanisław Wójtowicz, Federalizm, 5.09.2016 r., dostępny w internecie: stanislawwojtowicz.pl [dostęp 14.07.2020 r.].
  • Źródło: Anna Głąb, System polityczny Szwajcarii, 10.04.2005 r., dostępny w internecie: psz.pl [dostęp 14.07.2020 r.].
  • Źródło: Samorząd terytorialny na świecie (25). Wielka Brytania, dostępny w internecie: wartowiedziec.pl [dostęp 14.07.2020 r.].
  • Źródło: Marek Bankowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Systemy polityczne, t. 1, Kraków 2019, s. 247.
  • Źródło: Oprac. własne.