Fraszka jako gatunek renesansowy. Do gór i lasów Jana Kochanowskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stefania Skwarczyńska, Aspekt genologiczny „Fraszek" Jana Kochanowskiego, „Prace Polonistyczne. Studies in Polish Literature” 1985, nr 41, s. 53–54.
  • Źródło: Stefania Skwarczyńska, Aspekt genologiczny „Fraszek" Jana Kochanowskiego, „Prace Polonistyczne. Studies in Polish Literature” 1985, nr 41, s. 55.
  • Źródło: Stefania Skwarczyńska, Aspekt genologiczny „Fraszek" Jana Kochanowskiego, „Prace Polonistyczne. Studies in Polish Literature” 1985, nr 41, s. 59–66.
  • Źródło: Stefania Skwarczyńska, Aspekt genologiczny „Fraszek" Jana Kochanowskiego, „Prace Polonistyczne. Studies in Polish Literature” 1985, nr 41, s. 67.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Do gór i lasów (Fraszka III 1), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 112–114.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Do Jana (Fraszka I 78), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 39.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Do fraszek (Fraszka III 29) , [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 134–135.