Friedrich Nietzsche: kryzys kultury

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Friedrich Nietzsche, Ecce homo, tłum. L. Staff, Warszawa 1989.
  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Cztery wielkie błędy, [w:] Barbara Markiewicz, Od Nietzschego do filozofii współczesnej. Wybór tekstów.