Friedrich Nietzsche: przewartościowanie wszystkich wartości

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Friedrich Nietsche, Dytyramby Dionyzyjskie, tłum. S. Wyrzykowski.
  • Źródło: Friedrich Nietsche, Dytyramby Dionyzyjskie, tłum. S. Wyrzykowski.
  • Źródło: Friedrich Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo.
  • Źródło: Friedrich Nietzsche, Antychryst, tłum. L. Staff, Warszawa 1907, s. 6.
  • Źródło: Karl Jaspers, Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii, tłum. D. Stroińska, Warszawa 1997, s. 126.
  • Źródło: Marta Baranowska, Nietzsche o wolności jednostki, czyli o niespełnionych i spełnionych marzeniach , „Roczniki Filozoficzne” 2016, t. LXIV, s. 93–111.
  • Źródło: Friedrich Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Kęty 2004, s. 84.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida